ACTIVISTES DESCROBREIXEN LES REUNIONS NO OFICIALS ENTRE EL LOBBY HIDROELÈCTRIC I LES DELEGACIONS OFICIALS DE DIVERSOS PAÏSOS

04nov.09

PRESS RELEASE/NOTA DE PREMSA

IMG_2365Sota el lema “Les preses maten rius i gent, no són Mecanisme de Desenvolupament Net!” es reivindica la influència del lobby empresarial a la Ronda de Negociacions Preparatòries COP15

Barcelona, 03 de novembre.

L’objectiu de l’acció duta a terme avui és fer SOROLL per tal que el món desperti; expressar la indignació davant els Representants de les grans corporacions hidroelèctriques (Richard Taylor, director executiu d’International Hydropower Association, i José María Calvo-Sotelo, Senior Vice President Reglament i Desenvolupament Corporatiu, Endesa Llatinoamèrica) reunits avui amb delegats de les Negociacions UNCCC en espais paral·lels als oficials i de qüestionable legitimitat.

+imatges al final del comunicat

IMG_2365

Denunciem aquests espais antidemocràticsc com declara Olivier Hoedeman del Corporate Europe Observatory: “Des de Washington DC a Ottawa, Brussel·les i Tòquio, els governs més influents en les negociacions sobre el clima s’enfronten a una ofensiva sense precedents de grups de pressió empresarials, amb l’objectiu de rebaixar els objectiu de reducció de les emissions”. També James Hansen, científic del clima de la NASA James Hansen, avisa que els lobbys corporatius estan minant profundament els intents democràtics per reduir les emissions.

Els “Mecanismes de Desenvolupament Net (MDN) són un instrument de mercat que permet a les nacions industrialitzades, obligades a reduir les seves  emissions pel Protocol de Kyoto, afrontar els seus excessos promocionant projectes “d’energia neta” en Països en Vies de Desenvolupament.

En aquest procés de Mercantilització al voltant del clima, les grans corporacions tenen la possibilitat de comprar crèdits de carboni atorgats per NU. D’aquesta manera, els grups empresarials, dels que se suposa que redueixin les emissions, estan vinculats a projectes qüestionable en els països en vies de desenvolupament en nom del “desenvolupament sostenible” i segueixen contaminant als països desenvolupats.

Els MDN realment estan fent augmentar les emissions perquè els projectes de crèdit sovint no compleixen la reducció d’emissions previstes. Les Companyes representades pels grups de pressió corporatius, com l’Associació Internacional de Hidroelèctriques, estan rebent milers de milions de dòlars a través d’aquest instrument.

Els projectes hidroelèctrics s’han convertit ràpidament en l’alternativa tecnològica número u entre els MDN a costa del seu elevat impacte climàtic. Preses i pantans són rellevants fonts generadores de gasos d’efecte hivernacle, a més de ser responsables de gairebé un quart de les emissions de metà causades per l’home, concretament 104M de tones que Corresponen al 4 -5% de tot l’escalfament provocat.

Una altra terrible conseqüència és el desplaçament de més de 80M de persones, l’elevadíssim nombre de víctimes, la inundació de nombrosos llocs de gran valor social i cultural, a més de la destrucció irreversible dels ecosistemes fluvials.

Avui es denuncia la mort i destrucció originada per les grans preses promogudes per importants lobbys a Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina. Avui cridem NO MÉS PRESES! ¡FORA ELS LOBBYS DEL NOSTRE CLIMA! ¡EL CLIMA NO ESTÀ EN VENDA!

PRESS RELEASE

On the occasion of the Barcelona summit 2 to 6 November, the last preparatory session of the UN Conference on Climate Change in Copenhagen (COP15)

Under the slogan “Dams kill rivers and people, they are not a Clean Development Mechanism!” activists denounce corporate lobbying in climate change negotiations

·         Dams and reservoirs are important generators of greenhouse gases, and responsible for almost one quarter of the methane emissions caused by humans

·         Nasa’s leading climate scientist James Hansen has warned that corporate lobbying is gravely undermining democratic attempts to curb carbon emissions.

Barcelona, 03 November. The aim of today’s action against corporate lobbyists is to make  noise to wake the world up, to express outrage at the questionable legitimacy of today’s meeting between major hydro-electrical corporations (Richard Taylor, Executive Director, International Hydropower Association and Jose Maria Calvo-Sotelo, Senior Vice President Regulation and Corporate Development, Endesa Latinoamérica) and delegates from the negotiations in parallel to the official UNFCC.

According to Olivier Hoedeman from lobbying watchdog Corporate Europe Observatory “From Washington DC to Ottawa, Brussels to Tokyo, the most influential governments in the climate negotiations are facing an unprecedented corporate lobbying offensive, aiming to weaken greenhouse gas reduction targets.”

The Clean Development Mechanism (CDM) is a market-based tool that allows industrialized nations – obliged to reduce their emissions by the Kyoto Protocol -to avoid cutting excess emissions by paying developing countries to make the emissions reductions in the form of  supposedly  ‘clean energy’.

The creation of an artificial ‘climate’ market means large corporations are able to buy carbon credits issued by the UN. Thus, business groups that are expected to reduce emissions are linked to questionable projects in developing countries in the name of “sustainable development” and continue to pollute in developed countries.

The CDM actually increases emissions because the credited projects often do not deliver the expected emissions reductions. Companies represented by corporate lobbyists such as the International Hydropower Association are receiving billions of dollars through this instrument.

Hydroelectric projects have quickly become the number one technology in the CDM, despite their high climate impact. Dams and reservoirs are important generators of greenhouse gases, besides being responsible for almost one quarter of the methane emissions caused by humans, specifically 104M tonnes, corresponding to 4 -5% of all induced warming.

Another terrible consequence is the displacement of over 80M people, an overwhelming number of victims, flooding of many places of great social and cultural value, in addition to the irreversible destruction of river ecosystems.

Today we denounce the death and destruction caused by large dams, and promoted by prominent lobbyists in Asia, Africa and Latin America. Today we say, NO MORE DAMS! LOBBIES OUT OF OUR CLIMATE! THE CLIMATE IS NOT FOR SALE!

BGB_1759

BGB_1948

BGB_2001

BGB_2172BGB_23094 Responses to “ACTIVISTES DESCROBREIXEN LES REUNIONS NO OFICIALS ENTRE EL LOBBY HIDROELÈCTRIC I LES DELEGACIONS OFICIALS DE DIVERSOS PAÏSOS”


  1. 1 BCN climate change talks 2009 « Its A Funny Old World
  2. 2 In the Streets of Barcelona « Forest Justice

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s


A %d bloguers els agrada això: